CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU

 

Chính sách Bảo mật Dữ liệu này (“Chính sách”) giải thích các nguyên tắc bảo mật của ZINGPLAY (“ZINGPLAY VIỆT NAM”, "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") liên quan đến thông tin cá nhân của bạn trong toàn bộ hệ thống của ZINGPLAY. Dịch Vụ qua Cổng thông tin ZINGPLAY. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, lưu trữ, sử dụng và quản lý thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn mà bạn cung cấp hoặc chúng tôi thu thập liên quan đến trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ trò chơi ZINGPLAY nào mà chúng tôi cung cấp và các quyền và tùy chọn có sẵn cho bạn đối với dữ liệu cá nhân của bạn. Chính sách Bảo mật Dữ liệu này cũng được thiết kế để hỗ trợ người dùng của chúng tôi (“bạn”), những người sống tại Việt Nam và là công dân Việt Nam để hiểu quyền riêng tư dữ liệu hiện hành của họ khi họ sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi.  

ZINGPLAY là ai?

Chào mừng bạn đến với Cổng trò chơi điện tử ZINGPLAY, một trang web được điều hành bởi CÔNG TY TNHH ZINGPLAY VIỆT NAM và các chi nhánh/ công ty liên kết thuộc nhóm công ty liên quan của Công Ty Cổ Phần VNG, một hệ sinh thái kỹ thuật số hàng đầu tại Việt Nam. ZINGPLAY nằm trong lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của Công Ty Cổ Phần VNG là mảng trò chơi điện tử trực tuyến; chúng tôi cung cấp các trò chơi trên cả nền tảng di động và website. Để biết thêm thông tin về ZINGPLAY, bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi.

ZINGPLAY thực hiện trách nhiệm của mình theo các luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu cá nhân ("pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân") một cách nghiêm túc và cam kết tôn trọng các quyền và mối quan tâm về quyền riêng tư của tất cả người dùng với trò chơi ZINGPLAY (“Trò Chơi”) và trang web ("Website") (chúng tôi đề cập đến đối với trò chơi, trang web và các Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp gọi chung là "Dịch Vụ").

Bằng cách sử dụng Dịch Vụ hoặc truy cập Website của chúng tôi, bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn chấp nhận các thông lệ, yêu cầu và/hoặc chính sách được nêu trong Chính sách Bảo mật Dữ liệu này và bạn đồng ý cho chúng tôi thu thập, sử dụng, công bố và/hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn như mô tả ở đây.

NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI VIỆC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA BẠN NHƯ ĐƯỢC MÔ TẢ TRONG CHÍNH SÁCH BẢO MẬT DỮ LIỆU NÀY, VUI LÒNG KHÔNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ HOẶC TRUY CẬP TRÒ CHƠI HOẶC WEBSITE CỦA CHÚNG TÔI. Nếu chúng tôi thay đổi Chính sách Bảo mật Dữ liệu của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó hoặc Chính sách Bảo mật Dữ liệu đã sửa đổi trên Website. Chúng tôi có quyền sửa đổi Chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào.

 

Mục Đích Của Xử Lý Dữ Liệu.

Dữ liệu của bạn được ZINGPLAY thu thập, xử lý, sử dụng và chia sẻ trong toàn bộ Dịch Vụ của chúng tôi nhằm mục đích phục vụ bạn các cải tiến được nhắm mục tiêu và cá nhân hóa dựa trên hồ sơ của bạn. Khi chúng tôi chia sẻ dữ liệu của bạn với các bên thứ ba (Nhà quảng cáo, Đối tác kinh doanh và/hoặc Đối tác dữ liệu), chúng tôi sẽ ràng buộc họ theo hợp đồng chỉ sử dụng dữ liệu cho Mục đích được nêu chi tiết trong Mục 8 bên dưới, trừ khi họ tuyên bố rằng họ có thể sử dụng nó cho các mục đích khác tùy thuộc vào sự đồng ý của bạn hoặc cơ sở hợp pháp khác.

Bạn có thể yêu cầu chúng tôi dừng hoặc hạn chế xử lý dữ liệu cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo và tiếp thị – một trong các quyền từ chối của bạn được nêu chi tiết trong Mục 11 bên dưới, bằng cách liên hệ với bộ phận hỗ trợ của chúng tôi tạisupport@zingplay.comvà chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng yêu cầu của bạn.

Vui lòng lưu ý rằng khi nhà phát triển hoặc nhà phát hành của chúng tôi (trực tiếp hoặc gián tiếp) cung cấp quảng cáo/khuyến mại cho bạn, chúng có thể được tối ưu hóa và/hoặc tùy chỉnh để bạn cải thiện trải nghiệm của mình với ứng dụng. Do đó, trong trường hợp bạn muốn ngừng việc xử lý dữ liệu của chúng tôi cho mục đích quảng cáo và tiếp thị, điều đó có thể dẫn đến trải nghiệm Dịch Vụ của bạn không được tốt nhất và nâng cấp theo thời gian.

 

Xử lý dữ liệu của ZINGPLAY Data Processing.

ZINGPLAY có thể là đơn vị kiểm soát hoặc đơn vị xử lý dữ liệu cá nhân của bạn hoặc cả hai, trên cơ sở xem xét cách dữ liệu được thu thập bởi hoặc thông qua từng Nguồn dữ liệu và việc chúng tôi hoặc từng Nhà quảng cáo, Đối tác kinh doanh hoặc Đối tác dữ liệu của chúng tôi sử dụng nguồn dữ liệu đó.

Theo đây, bạn đồng ý với việc sử dụng: (a) phương tiện điện tử để đồng ý và thực hiện Chính sách này cũng như cung cấp cho bạn bất kỳ thông báo nào được đưa ra theo Chính sách này; và (b) hồ sơ điện tử để lưu trữ thông tin liên quan đến Chính sách này.

 

Chính Sách Bảo Mật Dữ Liệu của Chúng tôi.

Mục

Nội Dung 1.  

Thông tin chúng tôi thu thập trực tiếp hoặc gián tiếp từ bạn

Chúng tôi sẽ thu thập, xử lý, sử dụng và chia sẻ (theo Chính sách này) những dữ liệu sau nếu chúng tôi có: tên của bạn (như được ghi tại Căn cước/CMND hoặc giấy khai sinh của bạn, trong trường hợp bạn chưa đủ tuổi để được cấp thẻ Căn cước/CMND), giới tính và độ tuổi (nếu được chia sẻ với chúng tôi để xác định độ tuổi của bạn phù hợp với Trò chơi mà bạn muốn tham gia), một số thông tin liên hệ để hỗ trợ hoặc gửi quà sự kiện trong quá trình sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi (như địa chỉ thanh toán hoặc nơi cư trú, số điện thoại hoặc tình trạng hôn nhân của bạn) và dữ liệu tổng hợp về nội dung mà người dùng tương tác.

 

Bạn đồng ý rằng sẽ không gửi cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc gây hiểu lầm và bạn đồng ý thông báo cho chúng tôi về bất kỳ sự không chính xác hoặc thay đổi nào đối với thông tin đó. Chúng tôi có toàn quyền quyết định yêu cầu thêm tài liệu để xác minh thông tin do bạn cung cấp.

 

Nếu bạn đăng ký trở thành người dùng Dịch Vụ của chúng tôi bằng tài khoản mạng xã hội (“Tài Khoản Mạng Xã Hội”), hãy liên kết tài khoản của bạn với Tài Khoản Mạng Xã Hội của bạn, chúng tôi có thể truy cập thông tin về bạn mà bạn đã tự nguyện cung cấp cho nhà cung cấp Tài Khoản Mạng Xã Hội của mình trong theo chính sách của nhà cung cấp đó và chúng tôi sẽ luôn quản lý và sử dụng dữ liệu cá nhân đó theo Chính sách Bảo mật Dữ liệu này.

 


 1.  

Thu thập các dữ liệu khác

Như với hầu hết các trang web và ứng dụng di động, thiết bị của bạn sẽ gửi thông tin có thể bao gồm dữ liệu về bạn được máy chủ website ghi lại khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi. Điều này thường bao gồm nhưng không giới hạn địa chỉ Giao thức Internet (IP), hệ điều hành máy tính/thiết bị di động và loại trình duyệt, loại thiết bị di động, đặc điểm của thiết bị di động, số nhận dạng thiết bị duy nhất (UDID) hoặc số nhận dạng thiết bị di động (MEID) cho thiết bị di động của bạn, địa chỉ của trang web giới thiệu (nếu có), các trang bạn truy cập trên trang web và ứng dụng di động của chúng tôi và thời gian truy cập và đôi khi là "cookie" (có thể bị vô hiệu hóa bằng cách sử dụng tùy chọn trình duyệt của bạn) để giúp trang web ghi nhớ lần truy cập cuối cùng của bạn. Nếu bạn đã đăng nhập, thông tin này được liên kết với tài khoản cá nhân của bạn. Thông tin cũng được bao gồm trong số liệu thống kê ẩn danh để cho phép chúng tôi hiểu cách khách truy cập sử dụng Trò chơi và Website của chúng tôi.

 


 1.  

Cookies

Đôi khi, chúng tôi có thể triển khai "cookies" hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hoặc bên thứ ba thu thập hoặc chia sẻ thông tin giúp chúng tôi cải thiện Website, Trò chơi và Dịch Vụ mà chúng tôi cung cấp hoặc giúp chúng tôi cung cấp các Dịch Vụ và tính năng mới. “Cookies” là số nhận dạng mà chúng tôi chuyển đến máy tính hoặc thiết bị di động của bạn, cho phép chúng tôi nhận ra máy tính hoặc thiết bị của bạn và cho chúng tôi biết cách thức và thời điểm Dịch Vụ hoặc Website được sử dụng hoặc truy cập bởi bao nhiêu người và để theo dõi hoạt động trong Website và Trò chơi của chúng tôi. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookies cũng liên kết đến thông tin liên quan đến những mặt hàng bạn đã chọn cho các trang mua hàng mà bạn đã xem hoặc các trò chơi bạn đã chơi. Ví dụ, thông tin này được sử dụng để theo dõi giỏ hàng của bạn. Cookies cũng được sử dụng để cung cấp nội dung cụ thể mà bạn quan tâm và để theo dõi việc sử dụng Dịch Vụ.

 

Bạn có thể từ chối sử dụng cookies bằng cách chọn cài đặt phù hợp trên trình duyệt của mình. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của Website, Trò chơi hoặc Dịch Vụ của chúng tôi.

 


 1.  

Thông tin chúng tôi thu thập từ tương tác của bạn với quảng cáo của chúng tôi

Khi bạn tương tác với một thuộc tính quảng cáo, phép đo sẽ được chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi có thể nhận được việc sử dụng và/hoặc hoạt động sau khi nhấp chuột trong các ứng dụng dành cho thiết bị di động hoặc trên website do chúng tôi cung cấp.

 

Thông tin về việc sử dụng và/hoặc hoạt động như vậy có thể bao gồm các giao dịch mua mà bạn thực hiện (bao gồm cả số tiền), đăng ký bạn mua và tiến trình cấp độ (trong trò chơi) sẽ được chúng tôi sử dụng để tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo trong tương lai cũng như cho Mục đích được nêu chi tiết trong Phần 8 bên dưới.

 


 1.  

Thu Thập Dữ Liệu Cá Nhân Nhạy Cảm

ZINGPLAY KHÔNG YÊU CẦU CŨNG KHÔNG GHI NHẬN HAY CỐ Ý THU THẬP HAY GỢI Ý BẤT KỲ THÔNG TIN DỮ LIỆU NHẠY CẢM NÀO TỪ HOẶC CỦA NGƯỜI DÙNG.

 


 1.  

Dữ Liệu Cá Nhân Của Trẻ Em

ZINGPLAY chỉ thu thập thông tin cá nhân của trẻ em theo quy đinh pháp luật hiện hành.

 

Trong trường hợp Dữ Liệu Cá Nhân Của Trẻ Em dưới 16 tuổi do cha/mẹ, người giám hộ đồng ý cung cấp cho Chúng tôi thì cha/mẹ hoặc người giám hộ theo đây đồng ý với việc xử lý, sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Trẻ Em dưới 16 tuổi có liên quan, và đồng ý chịu sự điều chỉnh của Chính Sách này thay mặt cho người được giám hộ. Đồng thời, cha/mẹ hoặc người giám hộ cam kết và đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em từ đủ 07 tuổi trở lên mà mình đang giám hộ đã có Sự Đồng Ý của trẻ, bên cạnh Sự Đồng Ý của cha/mẹ hoặc người giám hộ, trước khi dữ liệu đó được cung cấp cho Chúng tôi.

 

Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi đồng ý rằng, ngoài Dữ Liệu Cá Nhân của trẻ em dưới 16 tuổi do cha/mẹ, người giám hộ cung cấp cho Chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của chính Cha/mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em dưới 16 tuổi đó theo Mục Đích tại Mục 8 của bên dưới.

 

Nếu bạn biết hoặc có bất kỳ lý do nào để tin rằng Trẻ em đã chia sẻ bất kỳ Thông tin cá nhân nào với chúng tôi mà không có sự đồng ý đầy đủ theo yêu cầu của luật hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi tạisupport@zingplay.com và chúng tôi sẽ thực hiện các bước để đảm bảo rằng thông tin cá nhân đó chỉ là được xử lý với tất cả sự đồng ý theo yêu cầu của pháp luật.

 


 1.  

Chúng tôi thực hiện các hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân nào?

 

Xử lý dữ liệu của ZINGPLAY là một hoặc nhiều hoạt động như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, tiết lộ, truy cập, truy xuất, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền tải, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động liên quan khác.

 


 1.  

Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích nào

Thông tin chúng tôi thu thập sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

 

 1. để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch của bạn với chúng tôi hoặc các giao dịch hoặc thông tin liên lạc của bạn với bên thứ ba thông qua Dịch Vụ;
 2. để quản lý, vận hành, cung cấp và/hoặc quản lý việc bạn sử dụng và/hoặc quyền truy cập vào Dịch Vụ, Website và Trò chơi của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn ở các tùy chọn của bạn), cũng như mối quan hệ và tài khoản người dùng của bạn với chúng tôi;
 3. để phản hồi, xử lý, giải quyết hoặc hoàn thành một giao dịch và/hoặc để thực hiện các yêu cầu của bạn đối với một số sản phẩm và Dịch Vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề Dịch Vụ và các hành động tài khoản bất thường;
 4. để thực thi Điều khoản Dịch Vụ của chúng tôi hoặc bất kỳ thỏa thuận cấp phép người dùng cuối hiện hành nào;
 5. để nhận dạng và/hoặc xác minh;
 6. để duy trì và quản lý mọi bản cập nhật phần mềm và/hoặc các bản cập nhật và hỗ trợ khác có thể được yêu cầu theo thời gian để đảm bảo Dịch Vụ của chúng tôi hoạt động thông suốt;
 7. để kiểm tra và theo dõi số liệu thống kê sử dụng và lưu lượng truy cập, đồng thời phát hiện gian lận liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi;
 8. để liên hệ với bạn hoặc liên lạc với bạn qua cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và/hoặc tin nhắn fax, email và/hoặc thư bưu điện hoặc cách khác nhằm mục đích quản lý và/hoặc quản lý mối quan hệ của bạn với chúng tôi hoặc việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, chẳng hạn như nhưng không giới hạn trong việc truyền đạt thông tin quản trị cho bạn liên quan đến Dịch Vụ của chúng tôi;
 9. để thực thi Chính sách này và ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và lạm dụng ZINGPLAY;
 10. để thiết lập hoặc thực hiện các quyền của chúng tôi để bảo vệ chống lại khiếu nại pháp lý;
 11. để cho phép những người dùng khác tương tác hoặc kết nối với bạn, bao gồm thông báo cho bạn khi một người dùng khác gửi cho bạn một tin nhắn riêng tư hoặc đăng nhận xét cho bạn trên Trò chơi hoặc Website;
 12. để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phân tích và phát triển (bao gồm nhưng không giới hạn ở phân tích dữ liệu, khảo sát, phát triển sản phẩm và Dịch Vụ và/hoặc lập hồ sơ), để phân tích cách bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, để cải thiện Dịch Vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi và/hoặc để nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn;
 13. để cho phép quảng cáo và các cuộc kiểm toán và khảo sát khác, trong số những thứ khác, xác thực quy mô và thành phần đối tượng mục tiêu của chúng tôi và hiểu trải nghiệm của họ với Dịch Vụ của ZINGPLAY;
 14. để tiếp thị và để gửi cho bạn, bằng nhiều phương thức truyền thông khác nhau thông tin và tài liệu tiếp thị và quảng cáo liên quan đến sản phẩm và/hoặc Dịch Vụ (bao gồm nhưng không giới hạn ở sản phẩm và/hoặc Dịch Vụ của bên thứ ba mà ZINGPLAY có thể hợp tác hoặc liên kết với) ZINGPLAY (và/hoặc các chi nhánh hoặc công ty có liên quan) có thể bán, tiếp thị hoặc quảng bá, cho dù các sản phẩm hoặc Dịch Vụ đó hiện đang tồn tại hay sẽ được tạo ra trong tương lai. Bạn có thể hủy đăng ký nhận thông tin tiếp thị bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong tài liệu tiếp thị điện tử. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin liên hệ của bạn để gửi bản tin từ chúng tôi và từ các công ty liên quan của chúng tôi;
 15. để đáp ứng các quy trình pháp lý hoặc tuân thủ hoặc theo yêu cầu của bất kỳ luật hiện hành nào, các yêu cầu của chính phủ hoặc quy định của bất kỳ khu vực tài phán có liên quan nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đáp ứng các yêu cầu tiết lộ thông tin theo yêu cầu của bất kỳ luật nào ràng buộc trên ZINGPLAY hoặc trên các trang liên quan của nó tập đoàn hoặc chi nhánh;
 16. để bảo vệ quyền hoặc tài sản của ZINGPLAY hoặc bên thứ ba;
 17. để tạo ra số liệu thống kê và nghiên cứu cho các yêu cầu báo cáo nội bộ và theo luật định và / hoặc lưu trữ hồ sơ;
 18. để thực hiện thẩm định hoặc các hoạt động sàng lọc khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, kiểm tra lý lịch) theo các nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc các thủ tục quản lý rủi ro của chúng tôi mà luật pháp có thể yêu cầu hoặc có thể do chúng tôi áp dụng;
 19. để ngăn chặn hoặc điều tra bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ nào đối với Điều khoản sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, gian lận, hoạt động bất hợp pháp, thiếu sót hoặc hành vi sai trái, cho dù có liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi hay bất kỳ vấn đề nào khác phát sinh từ mối quan hệ của bạn với chúng tôi;
 20. để lưu trữ, lưu trữ, sao lưu (dù là để khắc phục thảm họa hay lý do khác) dữ liệu cá nhân của bạn, cho dù trong hay ngoài phạm vi quyền hạn của bạn;
 21. để xử lý và/hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho một giao dịch tài sản kinh doanh hoặc một giao dịch tài sản kinh doanh tiềm năng, trong đó giao dịch đó liên quan đến ZINGPLAY với tư cách là người tham gia hoặc chỉ liên quan đến một công ty liên quan hoặc chi nhánh của ZINGPLAY với tư cách là người tham gia hoặc liên quan đến ZINGPLAY và/hoặc bất kỳ một hoặc nhiều các công ty liên quan hoặc chi nhánh của ZINGPLAY với tư cách là (các) bên tham gia, và có thể có các tổ chức bên thứ ba khác là bên tham gia giao dịch đó. “Giao dịch tài sản kinh doanh” đề cập đến việc mua, bán, cho thuê, sáp nhập, hợp nhất hoặc bất kỳ hoạt động mua lại, chuyển nhượng hoặc tài trợ nào khác của một tổ chức hoặc một phần của tổ chức hoặc bất kỳ hoạt động kinh doanh hoặc tài sản nào của một tổ chức;
 22. thực hiện bất kỳ hành động nào trong bất kỳ trường hợp tranh chấp nào liên quan giữa bạn đối với ZINGPLAY; và
 23. bất kỳ mục đích nào khác mà chúng tôi thông báo cho bạn tại thời điểm nhận được sự đồng ý của bạn. (gọi chung là “Mục đích”).

 


 1.  

Chia sẻ dữ liệu với bên thứ ba

Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của bạn (hoặc một phần dữ liệu) hoặc xử lý dữ liệu của bạn mà không cần sự đồng ý trước của bạn trong các trường hợp sau:

 

 1. Nếu bạn đã vi phạm các điều khoản hoặc Chính sách này, lạm dụng quyền sử dụng Dịch Vụ hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào hoặc trong bất kỳ trường hợp tranh chấp nào khác hoặc thủ tục pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào liên quan đến bạn đối với Dịch Vụ, thì thông tin của bạn có thể bị được chia sẻ với các cơ quan có thẩm quyền và với bất kỳ bên thứ ba nào, khi được yêu cầu;
 2. Trong trường hợp khẩn cấp, dữ liệu cá nhân có liên quan phải được xử lý ngay lập tức để bảo vệ tính mạng và sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc những người khác;
 3. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin mà chúng tôi thu thập hoặc có được thông qua Dịch Vụ với các cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có liên quan nếu luật pháp yêu cầu chúng tôi chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin của bạn theo luật hiện hành;
 4. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể được chia sẻ hoặc chuyển giao cho (i) các thực thể thuộc tập đoàn công ty liên kết của chúng tôi (các thực thể được kiểm soát bởi, dưới sự kiểm soát chung với hoặc kiểm soát chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, gọi là “Công ty liên kết”); (ii) nhà thầu, đại lý, nhà cung cấp dịch vụ và các bên thứ ba khác mà Chúng tôi thuê để hỗ trợ hoạt động kinh doanh của chúng tôi (như bên cung cấp các dịch vụ quản trị hoặc các dịch vụ khác cho Chúng tôi chẳng hạn như công ty bưu chính, công ty viễn thông, công ty công nghệ thông tin và trung tâm dữ liệu v.v..); (iii) người mua hoặc người thừa nhiệm khác trong trường hợp sáp nhập, thoái vốn, tái cơ cấu, tái tổ chức, giải thể hoặc bán hay chuyển nhượng một phần hoặc tất cả tài sản của ZINGPLAY, nếu có, để xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn thay mặt chúng tôi hoặc mặt khác, cho một hoặc nhiều Mục đích đã nêu ở trên, nhưng việc họ sử dụng thông tin đó phải tuân thủ Chính sách này.

 

Trong bất kỳ trường hợp nào khác ngoài những trường hợp được đề cập ở trên trong Chính sách này, thông tin nhận dạng cá nhân của bạn sẽ chỉ được chia sẻ với những người khác nếu bạn đồng ý.

 


 1.  

Dữ liệu không mang tính cá nhân hoặc dữ liệu ẩn danh

Chúng tôi có thể thu thập, xử lý và sử dụng các dữ liệu không mang tính cá nhân và/hoặc các dữ liệu ẩn danh, đó là các dữ liệu không định danh cá nhân người dùng (bao gồm cả dữ liệu cá nhân đã được ẩn danh). Dữ liệu không mang tính cá nhân và/hoặc dữ liệu ẩn danh như vậy có thể được chúng tôi thu thập, xử lý và sử dụng theo bất kỳ cách nào, bao gồm bằng cách đăng, phổ biến, truyền tải, chia sẻ, hoặc cho bên thứ ba truy cập được thông qua những cách thức truyền thông khác

 

Ví dụ: (i) chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu của bạn, sau khi đã xóa định danh, cho mục đích nghiên cứu thị trường; và (ii) chúng tôi phát triển và áp dụng bộ công cụ phát triển phần mềm đo lường nhằm mục đích xác minh rằng quảng cáo đã có lượt xem thực tế. Chúng tôi không chia sẻ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà không có sự đồng ý của bạn.

 


 1.  

Quyền của chủ thể dữ liệu

Bạn, với tư cách là chủ thể dữ liệu, có quyền chỉnh sửa, xóa hoặc chuyển, hoặc hạn chế hoặc phản đối việc xử lý dữ liệu của mình ("(các) Quyền của bạn").

 

Quyền của bạn

 

Hành động của ZINGPLAY

11.1.

Rút lại sự đồng ý

Nếu cơ sở pháp lý để thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn là sự đồng ý của bạn, bạn có thể rút lại sự đồng ý đã cấp cho chúng tôi (trực tiếp hoặc gián tiếp).

 

 

Chúng tôi sẽ không xử lý dữ liệu của bạn và (a) ẩn danh dữ liệu của bạn bằng cách xóa thông tin định danh; hoặc (b) xóa dữ liệu cá nhân theo yêu cầu của bạn.

 

 


11.2.

Quyền phản đối

Bạn có thể phản đối việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện Quyền của bạn trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được Yêu cầu hoặc kể từ khi xác minh danh tính của bạn (nếu có). Và chúng tôi sẽ (a) ẩn danh dữ liệu của bạn; hoặc (b) ngừng chia sẻ dữ liệu của bạn với bất kỳ bên thứ ba hoặc nhà quảng cáo hoặc đối tác kinh doanh nào, nếu có.

 


11.3.

Quyền xóa dữ liệu

Bạn có quyền yêu cầu xóa hoặc gỡ bỏ thông tin cá nhân được thu thập hoặc chia sẻ với chúng tôi. Trong trường hợp bạn tin rằng việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không còn cần thiết hoặc không còn phù hợp với các mục đích mà bạn đã đồng ý trước đó hoặc bạn thực sự tin rằng chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách bất hợp pháp.

 

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện Quyền của bạn trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được Yêu cầu hoặc kể từ khi xác minh danh tính của bạn (nếu có).

 


11.4.

Quyền hạn chế xử lý dữ liệu

 

Bạn có thể hạn chế việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

 

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện Quyền của bạn trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được Yêu cầu hoặc kể từ khi xác minh danh tính của bạn (nếu có).

 


11.5.

Quyền truy cập và yêu cầu cung cấp thông tin

Bạn có quyền truy cập và sửa đổi tất cả dữ liệu thông tin của mình hoặc bạn có thể yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin đó.

Ngoài ra, bạn có quyền nhận một bản sao dữ liệu được thu thập hoặc chia sẻ với chúng tôi trên toàn hệ thống ZINGPLAY.

 

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn nếu chúng tôi cần xác minh danh tính của bạn. Chúng tôi sẽ thực hiện Quyền của bạn trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận được Yêu cầu hoặc kể từ khi xác minh danh tính của bạn (nếu có).

 


11.6. 

Các quyền khác theo luật hiện hành

 

Chúng tôi sẽ nỗ lực để thực hiện các quyền khác của bạn theo pháp luật hiện hành, đồng thời bạn cũng sẽ chứng minh các cơ sở pháp lý phù hợp cho các yêu cầu đó.

 


Xin lưu ý rằng, việc thực hiện các Quyền trên sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý dữ liệu dựa trên sự đồng ý trước khi tiến hành.

 

 1.  

Thực hiện quyền của chủ thể dữ liệu

Bạn có thể thực hiện (các)Quyền của mình bằng cách gửi email cho chúng tôi đến địa chỉsupport@zingplay.com, trong đó nêu rõ (các) Quyềnbạn muốn thực hiện (ví dụ như: "Rút lại sự đồng ý"). Chúng tôi có thể liên lạc với bạn để xử lý Yêu cầu của bạn, bao gồm cả việc xác minh danh tính của bạn. Bằng cách gửi Yêu cầu cho chúng tôi, bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ liên lạc với bạn cho mục đích đó. Chúng tôi luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn.

 

 1.  

Thông tin được thu thập bởi các Dịch Vụ thanh toán 

Trang web và Trò chơi của chúng tôi sử dụng các Dịch Vụ thanh toán được cung cấp bởi các bên thứ ba có thẩm quyền ("Nhà cung cấp Dịch Vụ Thanh toán"). Nhà cung cấp Dịch Vụ Thanh toán sẽ thu thập và sử dụng thông tin thanh toán cụ thể cho mục đích thực hiện thủ tục thanh toán khi bạn sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi và trên Trang web của chúng tôi. Nhà cung cấp Dịch Vụ Thanh toán cũng có thể chuyển thông tin này cho bên thứ ba khi luật pháp yêu cầu hoặc khi các bên thứ ba đó thay mặt cho Google để xử lý thông tin. CHÚNG TÔI KHÔNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT CỦA DỮ LIỆU CÁ NHÂN VÀ / HOẶC THÔNG TIN KHÁC MÀ BẠN CUNG CẤP CHO CÁC TRANG WEB CỦA BÊN THỨ BA. Các sản phẩm hoặc Dịch Vụ của bên thứ ba được cung cấp thông qua các ứng dụng này không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của ZINGPLAY. Bạn được khuyến khích đọc các điều khoản và chính sách khác được công bố bởi các bên thứ ba đó trên trang web hoặc các phương tiện khác.

 

 1.  

Chính sách bảo mật dữ liệu

Chúng tôi đã triển khai các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính cho Dịch Vụ, tuân thủ pháp luật hiện hành và các tiêu chuẩn công nghiệp. Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được bảo vệ khỏi sự truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. ZINGPLAY cam kết rằng tất cả các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính cho Dịch Vụ sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn và tuân thủ luật hiện hành và các tiêu chuẩn công nghiệp.

 

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng với ZINGPLAY. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi việc đảm bảo an toàn tuyệt đối, trong bất kỳ trường hợp nào, nếu phát hiện hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp khắc phục và giảm thiểu tác hại của vi phạm đối với dữ liệu của bạn ngay lập tức.

 

 1.  

Chính sách lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi giữ lại dữ liệu cá nhân thu được một cách phù hợp và tuân thủ các luật hiện hành, dù bất kỳ lý do gì, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho Mục Đích trong suốt 36 tháng kể từ lần cuối bạn đăng xuất khỏi Dịch Vụ.

 

Trong bất kỳ trường hợp nào được nêu tại Mục 11 (Quyền của bạn được quy định theo tiểu mục 11.1, 11.2, 11.3, 11.4) trừ khi bạn yêu cầu, chúng tôi sẽ (i) ẩn danh dữ liệu của bạn trong cơ sở dữ liệu; và/hoặc (ii) xóa dữ liệu cá nhân về bạn được thu thập trên thực tế và việc thu thập và xử lý dữ liệu yêu cầu sự đồng ý của bạn.

 

Bạn cần lưu ý rằng, quy định tại một số quốc gia (như Việt Nam), vùng lãnh thổ, quy định bắt buộc Nhà cung cấp dịch vụ như ZINGPLAY buộc phải lưu giữtrữ thông tin, Dữ Liệu Cá Nhân của người sử dụng trong một thời hạn nhất định (có thể lên đến 02 (hai) năm kể từ thời điểm cuối cùng mà người sử dụng sử dụng dịch vụ). Bạn đồng ý rằng, trong trường hợp này thì các quy định của các quốc gia, vùng lãnh thổ nêu trên sẽ được ưu tiên áp dụng; do đó, yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Bạn sẽ chỉ có thể thực hiện sau khi kết thúc thời hạn lưu trữ nêu trên.

 

 1.  

Chuyển dữ liệu ra khỏi lãnh thổ người dùng

ZINGPLAY không thực hiện việc chuyển dữ liệu cá nhân của công dân Việt Nam ra nước ngoài với bất kỳ hoạt động xử lý dữ liệu nào. Với trường hợp khi chuyển dữ liệu ra ngoài, ZINGPLAY sẽ tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam về bảo mật dữ liệu, báo cáo với cơ quan quản lý Nhà nước, cũng như thông báo và được chấp thuận trước bởi chính bạn.

 

 1.  

Thay đổi chính sách

Chính sách này có thể được chúng tôi cập nhật theo thời gian. Những thay đổi lớn sẽ có hiệu lực sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày cập nhật. Các thay đổi khác sẽ có hiệu lực sau 5 (năm) ngày kể từ ngày cập nhật. Nếu Chính sách được sửa đổi để tuân thủ các yêu cầu pháp lý, các sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chính sách cập nhật nhất cũng như bất kỳ cập nhật nào đối với Chính sách này sẽ được công bố và sẽ có sẵn trên liên kết đến trang web ZINGPLAY.

 
 1. Chính sách Bảo mật Dữ liệu bổ sung cho người dùng tại các quốc gia Liên minh Châu Âu (EU)

Điều khoản bổ sung này sẽ được áp dụng đối với Dịch Vụ có truy cập vào thông tin cá nhân là đối tượng của pháp luật về bảo vệ dữ liệu của Liên minh Châu Âu. Các điều khoản bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp Chính sách bảo mật này có những điều khoản quy định khác với luật.

 1. “Pháp luật về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu”có nghĩa là Chỉ thị 95/46/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Bộ trưởng ngày 24 tháng 10 năm 1995, được nội luật hóa thành quy định của mỗi Quốc gia Thành viên và được sửa đổi, thay thế hoặc cập nhật theo thời gian, bao gồm GDPR (Quy định chung về Bảo vệ Dữ liệu (EU) 2016/679 của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng Bộ trưởng ngày 27 tháng 4 năm 2016) và bất kỳ luật hoặc quy định về bảo vệ dữ liệu hiện hành và có liên quan nào khác.“Thông tin Cá nhân thuộc Liên minh Châu Âu”có nghĩa là Thông tin Cá nhân thuộc đối tượng điều chỉnh của Pháp luật về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu.

 

 1. ZINGPLAY tuân thủ luật pháp hiện hành liên quan đến bảo vệ quyền riêng tư của trẻ em. Do đó, chúng tôi không cố ý thu thập thông tin, bao gồm dữ liệu cá nhân, từ trẻ em hoặc các cá nhân khác không thể sử dụng hợp pháp các trang web và Dịch Vụ của chúng tôi. Nếu chúng tôi biết được rằng trên thực tế chúng tôi đã thu thập dữ liệu cá nhân từ trẻ em dưới 16 tuổi (nếu họ được định vị ở EU), chúng tôi sẽ ngay lập tức thực hiện các bước để xóa dữ liệu, trừ khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải giữ lại dữ liệu đó. Hãy liên hệ với chúng tôi tạisupport@zingplay.com nếu bạn tin rằng chúng tôi đã nhầm lẫn hoặc vô tình thu thập thông tin từ trẻ em dưới 16 tuổi.

 

 1. Bạn có đầy đủ các quyền theo Mục 11 ở trên, có nghĩa là bạn có quyền (i) nhận từ chúng tôi tất cả hoặc một phần dữ liệu cá nhân đã cung cấp cho chúng tôi trước đó, (ii) yêu cầu xóa Thông tin đã được thu thập của bạn, (iii) có thể hạn chế chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, (iv) phản đối bất kỳ hoạt động xử lý nào của chúng tôi đối với dữ liệu cá nhân của bạn và tất cả các quyền khác theo luật hiện hành và Pháp luật về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu.

 

 1. Chúng tôi sẽ bảo vệ thông tin của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này nếu dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các quốc gia khác. Bằng cách sử dụng Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các quốc gia khác, bao gồm các quốc gia có quy tắc bảo vệ dữ liệu khác với quốc gia của bạn. Chúng tôi không tuyên bố rằng Dịch Vụ của chúng tôi là phù hợp hoặc có sẵn ở bất kỳ khu vực pháp lý cụ thể nào.

 

 1. Bạn sẽ duy trì các biện pháp bảo vệ hành chính, kỹ thuật và vật lý hợp lý, và tuân thủ Pháp luật về Bảo vệ Dữ liệu của Liên minh Châu Âu nêu trên. Chúng tôi sẽ liên tục theo dõi rủi ro đối với Dữ liệu được bảo vệ và đảm bảo rằng các biện pháp bảo vệ được thiết kế và duy trì đúng cách để ngăn chặn sự truy cập trái phép vào Dữ liệu Thông tin được Bảo vệ. Chúng tôi sẽ đảm bảo tiến hành định kỳ các kiểm thử về sự xâm nhập của bên thứ ba cũng như các kiểm thử về lỗ hổng thích hợp khác và ghi nhận lại tính hiệu quả của các biện pháp bảo vệ.

 

 

Nếu bạn có câu hỏi, vấn đề hoặc khiếu nại?

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email tại:support@zingplay.com

Vui lòng cung cấp đầy đủ tên, địa chỉ và địa chỉ email của bạn trong bất kỳ nội dung liên lạc nào với chúng tôi để chúng tôi có thể trả lời yêu cầu của bạn một cách kịp thời.

 

 

Cập nhật lần cuối:30/06/2023

 

Để tiếp tục chơi, bạn cần xác nhận rằng bạn đồng ý với Điều khoản dịch vụ của chúng tôi và đã đọc Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.